Kennis

Opleidingen

In ons eigen opleidingscentrum worden verschillende opleidingen gegeven, voor zowel beginners als gevorderden en gericht op verschillende thema's. Zo is er een basisopleiding Credit Navigator voor nieuwe medewerkers en zijn er verschillende verdiepingscursussen zoals RTF, Workflow Management en Oracle Hyperion.

Meer over opleidingen

Gebruikersvereniging DipNed

DipNed is een vereniging, opgericht op 7 oktober 1994, met als doel het waarnemen van de belangen van de leden, "in de ruimste zin des woords", als gebruikers van een zelfde soft- en hardware systeem in relatie tot de leveranciers van die producten en/of derden.
Lid van de vereniging zijn deurwaarders- en incassokantoren. Het bestuur en de stuurgroep worden gevormd door afgevaardigden van die kantoren.

Door de input van de gebruikersvereniging is de applicatie continu in ontwikkeling en groeit deze mee met de markt. Investeringen worden veelal gedragen door de diverse belanghebbenden in plaats van de individuele kantoren. 

Website DipNed