Credit Navigator Basiscursus

Credit Navigator Basiscursus

De ideale opleiding voor nieuwe (incasso)medewerkers: De basisopleiding bestaat uit twee onderdelen, te weten “relaties” en “mappen” en geeft inzicht in het aanmaken en beheren van relaties en het behandelen van mappen (dossiers).

Voor wie?

 • Incassomedewerkers
 • Dossierbehandelaars

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis van Credit Navigator nodig. Enige ervaring met bijvoorbeeld CRM-pakketten of andere vormen van digitaal informatiebeheer is welkom. 

Inhoud van de opleiding

 • Algemene bediening Credit Navigator en gebruik van de online handleiding
 • Aanmaken basisgegevens van een relatie, o.a. adres-, telecom- en bankgegevens  
 • Vastleggen van relatiesoorten (Natuurlijk persoon,  Eenmanszaak, Rechtspersoon, etc.)  en rollen (Debiteur, Eiser, Crediteur etc.)
 • Notities en gestructureerde extra informatie vastleggen
 • Insolventiegegevens en informatie GBA
 • Interrelaties vastleggen (Huwelijk, Samenleving, VOF, etc.) ten behoeve van  automatische koppeling van gezamenlijke dossiers
 • Opvraagprogramma’s met betrekking tot adressen, interrelaties en inkomstenbronnen Incasso-, huur-, alimentatiemappen en losse opdrachten aanmaken
 • Bestaande mappen zoeken, opvragen en onderhouden
 • Mapsjablonen aanmaken voor veelvuldig terugkerende opdrachten van opdrachtgevers
 • Mappenbeheer informatie
 • Gespreksnotities, regelingen en inhoudingen vastleggen
 • Mappen voorbereiden voor afwikkeling
 • Aanmaken correspondentie en exploten in een map
 • Algemene kosten, betalingen bij cliënt, balie ontvangsten boeken en corrigeren
 • Combinatiemappen (meerdere mappen per relatie opvragen)
 • Agenda: lijsten maken en opvragen
 • Stand van zaken en algemene overzichten
 • Praktijkopdrachten welke u tijdens de les uitvoert en direct met de docent bespreekt

Na de opleiding heeft u

 • Inzicht in de opbouw van het relatiebestand, waarbij de basisfacetten van relaties en de rollen worden behandeld
 • Een volledig inzicht in de aanmaak van incasso-, huur- alimentatie- en los-explootmappen
 • Verder bent u in staat mappen efficiënt te agenderen en beheren

Alle opleidingen duren van 09.00 - 16.00 uur en worden in ons opleidingslokaal in Nieuwegein verzorgd. 

(Meerdere cursisten) aanmelden

Meld u aan door het EuroTrain aanmeldingsformulier in te vullen. Wilt u meerdere cursisten aanmelden? Geeft u dat dan aan in het opmerkingenveld of stuurt u de informatie rechtstreeks naar algemeen@collenda.com. Wij nemen contact met u op om uw deelname door te spreken en te bevestigen.

Aanmelden