Corporates

Credit management software voor professionals

Corporates


De druk op de achterstands- en bijzonder beheer afdelingen neemt toe. Regelgeving, grotere risico’s en de focus op klantbehoud vragen om nieuwe inzichten en technieken. De klant centraal, juist nu. Collenda heeft hiervoor de volgende oplossingen ontwikkeld:

 

Cwize - de performance management tool

Met Cwize heeft u als opdrachtgever volledig grip op, controle over en inzicht in de prestaties van uw incasso- relatie(s) en de acties richting uw klant. Dagelijks heeft u zicht op de kosten ten laste van uw debiteur en kosten opdrachtgever.

Cwize, de performance management tool, is uitermate geschikt voor ketenintegratie. Het is voor een opdrachtgever mogelijk om zowel het incassobureau als de gerechtsdeurwaarder, die verderop in het proces voorkomt, te ontsluiten via hetzelfde portal. Hiermee is het mogelijk om een factuur of een dossier te volgen gedurende de gehele looptijd, onafhankelijk waar deze wordt behandeld.

Vanwege deze functionaliteit wordt Cwize niet alleen ingezet door u als opdrachtgever om de incassopartners waarmee u samenwerkt te ontsluiten, maar ook door de incassopartijen. Enerzijds om te sturen op rendement, anderzijds om de eigen opdrachtgevers eenduidig te kunnen rapporteren over zowel de minnelijke als de gerechtelijke dossiers.

 

Open Credit - Credit Management

Het gebruik van deze credit management oplossing start al bij de verkoopafdeling. De beoordeling van de kredietwaardigheid van bestaande en nieuwe klanten kan worden uitgevoerd door het verkrijgen van kredietrapporten nog voordat de klant heeft besteld.

  • Maak gefundeerde kredietbeslissingen en minimaliseer risico's en wanbetalingen om uw liquiditeit veilig te stellen.
  • Verminder de manuele inspanning dankzij talrijke interfaces met externe informatiedienstverleners en kredietverzekeraars.
  • Bespaar tijd en kosten met gebruiksvriendelijke workflows en intelligente geautomatiseerde processen.