Woningcorporaties

Credit management software voor professionals

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan al geruime tijd onder grote druk. Zij moeten niet alleen bezuinigen en reorganiseren, maar ook innoveren. Méér doen met minder. Efficiënter werken en beter op resultaat sturen. Het is daarom onontkoombaar dat zij de huidige mogelijkheden van informatietechnologie beter zullen moeten gaan benutten. De woningcorporaties van de toekomst is een digitale corporatie.

Klant centraal

Grip, controle en inzicht leiden tot een gezonde samenwerking in de credit management keten. Door de dialoog te zoeken op basis van de juiste en objectieve data, kunnen opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders samen beter presteren.

Met Cwize is het voor een opdrachtgever mogelijk om zowel het incassobureau als de gerechtsdeurwaarder, die verderop in het proces voorkomt, te ontsluiten via hetzelfde portal. Hiermee is het mogelijk om een factuur of een dossier te volgen gedurende de gehele looptijd, onafhankelijk waar deze wordt behandeld.