Bert Hendriks, commercieel directeur TeRecht Deurwaarders en Incasso

Sinds 2012 geven gerechtsdeurwaarder Andy Roos en commercieel directeur Bert Hendriks leiding aan TeRecht Deurwaarders en Incasso. Dit kantoor aan de Arnhemse Apeldoornseweg maakt al vanaf het begin gebruik van Credit Navigator van EuroSystems, later uitgebreid met de rapportagetool van Cwize.

Op basis van hun brede ervaring op het gebied van credit-management kozen de oprichters bewust voor een vernieuwde benadering om hun opdrachtgevers van dienst te zijn. Bert Hendriks: “De kern van onze aanpak is focus op kwaliteit, niet op bulk. Wij maken vooraf een inschatting van de verhaalbaarheid. Op basis van deze uitkomsten geven wij een opdrachtgever een advies voor het te volgen traject. Ik weet wel dat er meer kantoren zijn die dit zeggen, maar bij ons is het waar. Daarom werken wij ook altijd vanuit een gedeeld belang. Wij hebben een keer een prospect met ruim 1000 zaken per maand geadviseerd om naar een ander kantoor te gaan. Natuurlijk kost je dat een paar nachten slecht slapen. Je hebt het immers over een aanzienlijk bedrag aan omzet. Maar voor deze opdrachtgever zouden we toen onze visie overboord hebben moeten gooien. En dat wilden we niet. Nu, met de juiste inrichting en optimalisatie van onze processen, kunnen we zo’n klant overigens wel bedienen.”

Groei tegen de stroom in
Bij TeRecht werken er op dit moment elf medewerkers en er zijn er meer in aantocht. De zaken gaan best goed. “We groeien inderdaad, anders dan de markt doet vermoeden, tegen de stroom in”, beaamt Bert Hendriks. “Vanaf het begin is het voortvarend gegaan. Dat komt vooral denk ik door de wijze waarop wij onze organisatie hebben ingericht en hoe wij het werk uitvoeren. Wij zijn een redelijk klein kantoor, maar wel met drie gerechtsdeurwaarders en verder alleen medewerkers op HBO-niveau. Ons kennisniveau ligt hoog. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen wij als volwaardige partner voor onder andere advocatenkantoren optreden. Executierecht is nu eenmaal lastig en daar helpen wij onze klanten uit de advocatuur graag bij. Op dezelfde wijze en vanuit een gedeeld belang ondersteunen wij onze opdrachtgevers waarvoor wij rechtstreeks incasseren. Hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk. Wij zijn hierbij onderscheidend qua methodiek en kostenstructuur.”

Tevreden partijen
Veel advocatenkantoren uit het gehele land hebben het kantoor in Arnhem inmiddels gevonden, net zoals een aantal grote opdrachtgevers uit uiteenlopende sectoren zoals de incassobranche, de diervoederindustrie, de ICT-sector, de zorgsector en uit de vakbondswereld. Ook in de financiële sector – banken, verzekeraars – is TeRecht Deurwaarders thuis. Bert Hendriks: “Allemaal organisaties die weliswaar hun geld willen krijgen, maar wel op een maatschappelijk verantwoorde, zorgvuldige en respectvolle wijze. Dat kan alleen wanneer je oog hebt voor de belangen van zowel schuldeiser als schuldenaar. Sociaal incasseren dus: zacht op de relatie, hard op de inhoud. De grootste kick is wanneer je door middel van een oplossing een einde kunt maken aan de problemen voor beide partijen. Dus ook voor de debiteur.”

Ouderwets en eigentijds
Die aanpak slaagt volgens Bert Hendriks doordat er niet alleen voldoende creativiteit in zijn organisatie zit, maar ook realiteitszin. “Alles draait om de verhouding tussen kosten en baten. Als de kans op incasseren minimaal is, dan moet je de opdrachtgever vooraf hiervan in kennis stellen. Je kunt als organisatie dan wel onnodige kosten gaan maken, maar dit heeft geen zin. In dergelijke situaties adviseren wij opdrachtgevers vooraf om hun verlies te nemen of genoegen te nemen met minder rendement. Deze strategie kost ons in een aantal gevallen omzet, dat klopt. Wij leven wel van de omzet, maar wij kijken er niet naar. Bij ons gaat het altijd om de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij we nauw op de kosten-batenverhouding letten. En als je dit scherp monitort, houd je je relaties tevreden. Wij werken ook voor incassobureaus en advocaten en die hebben ook weer een opdrachtgever. In alles proberen we de opdrachtgever van onze opdrachtgever – in dit geval dus de opdrachtgever van het incassobureau of advocaat – tevreden te houden. Als dit lukt, dan is onze opdrachtgever eveneens tevreden. Zo is de cirkel weer rond. Op deze wijze blijf je namelijk zaken met elkaar doen. Alles valt of staat met communicatie. De ervaring leert dat de meest gehoorde klacht van opdrachtgevers is: nu ligt de zaak bij de deurwaarder en dan horen we niets meer. Als je dit weet, dan kun je er ook iets aan doen.”

Bijzondere dienstverlening
Toch-Te-Recht is een van de meest opvallende diensten van TeRecht Deurwaarders en Incasso. Het gaat om ‘hoofdpijndossiers’, zaken die al jarenlang stof liggen te vergaren. Bert Hendriks. “We zijn gespecialiseerd in het uitwinnen van schijnbaar onoplosbare dossiers. Schuldenaren die verdwenen zijn, soms naar het buitenland. Faillissementen waar zogenaamd niets te halen valt. Dossiers die door andere kantoren niet geïncasseerd konden worden. Geduld is een schone zaak. Wij blijven die zaken volgen, jarenlang, dankzij de verregaande automatisering van onze processen. Bij Toch-Te-Recht ligt het kostenrisico volledig bij onszelf. Een opdrachtgever krijgt in dergelijke gevallen nooit een kostennota. Wij brengen enkel geld. Wij trekken in dergelijke gevallen gelijk op met onze opdrachtgevers. Dat is interessant, want er liggen in Nederland volgens ons nog voor miljarden aan oninbare vorderingen op de plank. Recent heb ik een zaak uit 1998 alsnog tot een oplossing kunnen brengen. Het ging om een echtpaar met een zakelijke schuld die niet te incasseren viel, vanuit een faillissement. Jaren later kwamen wij er achter dat de situatie dusdanig veranderd was dat er weer mogelijkheden waren. Op dat moment hebben wij de zaak weer opgepakt en uiteindelijk volledig geïncasseerd. Dit kan alleen als je met een automatiseringssysteem werkt dat zo’n dossier goed kan blijven volgen.”

Up-to-date met EuroSystems
Dezelfde passie en professionaliteit waarmee Bert Hendriks en Andy Roos werken, eisen zij ook van hun leveranciers. In dit geval EuroSystems en Cwize. “Daar zit ik bovenop”, zegt Bert Hendriks. “Soms vinden leveranciers dat lastig, maar daarmee moeten ze maar leren omgaan. Onze relaties staan centraal en in de uitvoering spelen EuroSystems en Cwize een hele belangrijke rol voor ons. Wij zijn overigens erg tevreden over EuroSystems met Credit Navigator en Cwize met de Collections Data Engine. Gelukkig maar, want wat zij doen is essentieel voor de wijze waarop wij willen werken. Onze automatisering moet up-to-date en tiptop in orde zijn. Daar investeren wij ook in. Dat is met name in het begin niet zonder slag of stoot gegaan. Wij haalden lang niet alle mogelijkheden uit het systeem. Ik kwam toen met Frank Geerds van EuroSystems in contact en die heeft ons de goede kant op geloodst. Hij begrijpt wat wij willen. Frank heeft ons ook op het spoor van Cwize gezet toen wij voor een klant specifieke rapportages nodig hadden. We hebben onder aanvoering van Frank veel tijd en moeite geïnvesteerd in het zoveel mogelijk automatiseren van onze processen. Uitgangspunt was en is altijd het verbeteren van de kwaliteit. Daarbij stellen wij onszelf altijd twee vragen, namelijk ‘wat zijn de voordelen voor onze opdrachtgever’ en ‘hoe kunnen wij het onszelf gemakkelijker maken’. Je moet niet hard werken, maar slim werken. Hierbij spelen de gelikte, duidelijke en overzichtelijke rapportages van Cwize ook een belangrijke rol. Immers, openheid leidt tot vertrouwen.”

99 procent
De kwaliteit voor de klant – daar begon Bert Hendriks zijn verhaal mee en daar eindigde hij ook mee. “Simpel voorbeeld. We doen 99 procent van de vorderingen zelf. Als je staat voor kwaliteit, dan moet je ook invloed kunnen uitoefenen op die kwaliteit. Twee van onze gerechtsdeurwaarders zijn veelal onderweg en de derde is altijd op kantoor voor eventuele spoedgevallen. We verkopen geen nee. Ook niet als men een probleem heeft op vrijdag om half vijf. Wij betekenen exploten tot ’s avonds acht uur. Ook dit heeft weer met het leveren van kwaliteit te maken. In de avonduren is de kans veel groter om mensen persoonlijk aan te treffen. En dit geeft weer inzicht in de situatie en het te bepalen vervolgtraject. Uitgangspunt bij ons is dat je elkaar blij moet maken. Dit geeft een goed gevoel. Met andere woorden: als wij een spoedklus in de avonduren succesvol hebben uitgevoerd, dan bellen wij de opdrachtgever altijd even. De ervaring leert dat men dit zeer waardeert. Zeker als de belangen groot zijn. Het zijn over het algemeen kleine, basale dingen die het verschil maken. Maar je moet ze wel zien en begrijpen.”