Op 8 februari 2019 heeft accountantskantoor Conclude voor het zevende achtereenvolgende jaar een ISAE3402 type II rapportage afgegeven aan Collenda. Deze rapportage over 2018 heeft betrekking op onze SaaS-oplossing en de serviceprocessen van Collenda ESA en Collenda Cwize. De rapportage wordt geregistreerd in het ISAE3402 register. Collenda is de enige credit management softwareleverancier in Nederland met een ISAE3402 type II verklaring.

Waarom is het belangrijk een ISAE3402 type II rapport te hebben?

Een ISAE3402 type II rapport is een verklaring van een onafhankelijke accountant over de processen (organisatiebeleid, risicomanagement, ICT beleid etc.) van de service organisatie. In het ISAE rapport kan de opdrachtgevende organisatie lezen hoe de service organisatie is ingericht en welke beheersmaatregelen worden toegepast. De opdrachtgever kan met het ISAE3402 type II rapport van de opdrachtnemer aantonen ‘in control’ te zijn over de uitbestede diensten.

Wat betekent de ISAE3402 verklaring voor uw organisatie?

Naast de geruststelling en wetenschap dat uw ICT-omgeving verantwoord wordt beheerd en processen zijn geborgd, is het ISAE rapport ook een belangrijk instrument voor SaaS-klanten. In diverse audits en accountantscontroles neemt het onderdeel ‘ICT-omgeving’ een steeds belangrijker plaats in en hier wordt strikt op getoetst.

De beveiliging van privacygevoelige informatie krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. Ook wij krijgen steeds vaker vragen over de opslag van de data, het autorisatiemodel en het back-up proces. In de nieuwe ISAE3402 rapportage is daar dan ook extra aandacht aan besteed. Met het ISAE rapport is dit aspect voor u afgedekt en blijft u verschoond van verder onderzoek en kosten om de kwaliteit hiervan aan te tonen.

isae-3402