Normaal gesproken ontmoeten we klanten en partners graag persoonlijk; bij u op kantoor of op locatie bij Collenda.
Gezien de huidige situatie zijn virtuele vergaderingen en werken op afstand noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die helpen om ieders veiligheid te waarborgen. Om deze reden beperken we de bezoeken op locatie tot nader order zo veel mogelijk. In plaats daarvan ondersteunen we u virtueel, met hetzelfde hoge serviceniveau als tijdens de reguliere bedrijfsvoering.

Indien een locatiebezoek toch noodzakelijk is, dan hanteren wij het volgende beleid:

  • De bijeenkomst is met maximaal 5 personen.
  • De bijeenkomst vindt plaats in een goed geventileerde ruimte waar 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gewaarborgd.
  • Deelnemers aan de bijeenkomst hebben geen klachten.
  • Deelnemers houden zich aan de hygiëne maatregelen van het RIVM.

Samen sterk tegen COVID-19!

Directie en medewerkers Collenda