Donderdag 9 mei geeft Eric Rijff, Collections Manager bij ICS (International Card Services) een presentatie over hoe zij omgaan met Maatschappelijk Verantwoord Incasseren in relatie tot financieel resultaat. Ook vertelt Eric hoe Collenda Cwize hun helpt bij de monitoring van de klant als er externe partners in het collection proces worden ingeschakeld.

Banken en financieringsmaatschappijen hebben dankzij de AFM, de ACM, de politiek en het maatschappelijke debat hun verantwoordelijkheid genomen om schuldenproblematiek aan te pakken. Ook een niet goed betalende klant verdient een optimale behandeling. Eric Rijff van International Card Services (ICS, de grootste creditcard verstrekker in Nederland) vertelt welke maatregelen ICS genomen heeft om dat te bewerkstelligen en welke rol ook de externe partners hierin hebben. Bij het inschakelen van externe partners dient de zorg voor de klant gegarandeerd te worden. Daarbij speelt Collenda via Cwize een belangrijke rol. Worden de juiste acties door de partners genomen, worden ze tijdig en goed opgevolgd, kortom Cwize helpt u om de zorg voor uw klant correct en tijdig te monitoren. Tijdens deze praktijksessie laat Eric Rijff zien wanneer je zorgzaam en duidelijk naar je debiteuren bent, het mogelijk is om de klanttevredenheid te verhogen. Tevens realiseer je daardoor lagere kosten voor je debiteuren en je organisatie. Dat is de verantwoordelijkheid die we allemaal moeten dragen.

Deze praktijksessie wordt gegeven op Podium 9 om 13:45 tijdens het Jaarcongres Credit Management in het Spant! in Bussum

Jaarcongres Credit Management