ARYZA RECOVER
HET UITGEBREIDE INSTRUMENT VOOR HET AUTOMATISEREN VAN BETALINGSREGELINGEN EN ACHTERSTANDENBELEID.

HOUD ALTIJD UW PERSOONLIJKE FINANCIËLE SITUATIE IN DE GATEN

Aryza Recover geeft consumenten snel een digitaal overzicht van inkomsten, uitgaven, kredietverplichtingen en kredietwaardigheid. De eenvoudige gebruikersinterface schetst een duidelijk beeld van de individuele financiële situatie – een persoonlijk gesprek met uw medewerker is niet langer nodig.

Aryza Recover is bijzonder geschikt voor klanten die in betalingsmoeilijkheden zijn geraakt. De oplossing stelt u als onderneming of bank in staat om met deze situatie om te gaan door een geautomatiseerde reeks berichten te sturen naar klanten die in gebreke blijven, informatie te verzamelen over het vermogen om te betalen,de financiële risicosituatie en de klant door te verwijzen naar een passende oplossing. Het systeem kan betalingsregelingen, betalingsonderbrekingen en schuldinning volledig automatiseren. Maar het stelt uw personeel ook in staat in te grijpen wanneer dat nodig is.


aryza recover


Productdemo Aryza Recover93% minder tijd nodig voor de verwerking van een regeling

30% lagere bedrijfskosten

73% minder kosten voor de behandeling van een regeling

1-2% minder wanbetalingen

50%+ naleving van de betalingsregeling